En fallen søster, en fallen bror.

by Dorthea

En fallen søster, en fallen bror
Sorg og frykt i kor
Trygt og godt i vårt fedreland
Knust til grunnen av vår egen mann

Advertisements